0

Giỏ hàng

Chương trình ĐẠI TIỆC MẶT NẠ - Chỉ từ 1K Thế Giới Skinfood gửi bạn chương trình ưu đãi đặc biệt. 

Khi bạn mua đơn hàng thỏa điều kiện bạn sẽ được mua MỘT sản phẩm dưới đây với giá chỉ 1k. (Lưu ý, nếu bạn không bỏ sản phẩm vào giỏ hàng đồng nghĩa với việc bạn không muốn mua thêm sản phẩm đó với giá 1k, TGSF không thể tự ý thêm sản phẩm giá ưu đãi vào giỏ hàng của bạn.)

Nếu bạn muốn đổi sản phẩm khuyến mãi đã chọn sang sản phẩm khác, vui lòng xóa sản phẩm đã chọn hiện tại và thêm sản phẩm khuyến mãi khác.

Các đơn hàng không đạt mức giá quy định sẽ không được áp dụng mua sản phẩm với giá tương đương. Xin cảm ơn